Coach2Manage Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Core Dynamics Coaching

Vil I udvikle jeres virksomhed eller team?

Coach2Manage faciliterer små og store udviklingsprocesser for virksomheder og deres teams.

Hvad er der i Coach2Manage værktøjskassen?

Coach2Manage arbejder med input fra mange metoder, værktøjer og modeller der supplerer hinanden rigtig godt. Når opgaven er afdækket og målet for arbejdet er klart, så kigger vi ned i værktøjskassen og finder ud af, om vi har de rigtige værktøjer til løsning af opgaven. Hvis der mangler værktøjer er det muligt at involvere eller henvise til andre konsulenter i Coach2Manage netværk.

Her er der overskrifter på et udvalg af Coach2Manage ydelser, du måske genkender betydningen af:

 • Ledercoaching
 • Medarbejdercoaching
 • Supervision af teams
 • Teamcoaching – optimering af kommunikation og samarbejde
 • Forebyggelse og behandling af stress og udvikling af øget trivsel
 • Opstilling af personprofiler (JTI- Jungs tpersontypeprofiler)
 • Analyse og optimering af virksomhedens organisering
 • Optimering af arbejdsgange
 • Afdækning og implementering af virksomhedsværdier i hverdagsadfærd
 • 360 graders feedback

Hvordan aftaler jeg en opgave med Coach2Manage?

 1. Du kontakter Coach2Manage og forelægger en eller flere udfordringer, du ønsker at få løst. Vi drøfter udfordringer igennem og taler om hvilket udbytte du ønsker af et udviklingsarbejde i samarbejde med Coach2Manage.
  I denne indledende proces undersøger vi, hvor meget opgaven inddrager af medarbejdere, teams, ledere og deres arbejdsopgaver, og vi taler om løsningsmuligheder.
 2. Hvis du ønsker at gå videre herfra, så udarbejder Coach2Manage et tilbud med oplæg til projektaktiviteter, tidsplan og tilhørende priser.
  Er det en mindre opgave med f.eks. coaching af en stressramt medarbejder, kan vi aftale et forløb i telefonen med det samme.
 3. Har Coach2Manage afgivet et tilbud, så taler vi om indholdet og aftaler det eventuelle videre forløb herfra.