Coach2Manage Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Core Dynamics Coaching

Om

Coach2Manage hjælper med at udvikle mennesker, teams og virksomheder fra et niveau til det højere niveau, de ønsker at opnå.

På denne hjemmeside finder du ydelser som Coach2Manage tilbyder for at kunne facilitere udvikling for hhv. virksomheder, teams og privatpersoner.

Ring og få en uforpligtende snak med Karsten Schiøtz om din udfordring og mulighederne for at hjælpe dig – Tlf 30708414

Hvad er der i Coach2Manage værktøjskassen?

Coach2Manage arbejder med input fra mange metoder, værktøjer og modeller der supplerer hinanden rigtig godt. Når opgaven er afdækket og målet for arbejdet er klart, så kigger vi ned i værktøjskassen og finder ud af om vi har de rigtige værktøjer til løsning af opgaven. Hvis der mangler værktøjer er det muligt at henvise til andre konsulenter.
Her er en liste med overskrifter på et udvalg af Coach2Manage ydelser, du måske genkender betydningen af:

 • Forebyggelse af stress og udvikling af trivsel
 • Supervision af teams
 • Teamcoaching – optimering af kommunikation og samarbejde
 • Individuel medarbejder- og ledercoaching
 • Opstilling af personprofiler (JTI- Jungs typeprofiler)
 • Analyse og optimering af virksomhedens organisering
 • Optimering af arbejdsgange
 • Afdækning og implementering af virksomhedsværdier i hverdagsadfærd
 • 360 graders feedback

 Hvordan foregår det?

 1. Du kontakter Coach2Manage og forelægger en eller flere udfordringer, du ønsker at få løst. Vi drøfter udfordringer igennem og taler om hvilket udbytte du ønsker af et udviklingsarbejde i samarbejde med Coach2Manage. I denne indledende proces undersøger vi, hvor meget opgaven inddrager af medarbejdere, teams, ledere og deres arbejdsopgaver, og vi taler om løsningsmuligheder.
 1. Hvis du ønsker at gå videre herfra, så udarbejder Coach2Manage et tilbud med oplæg til projektaktiviteter, tidsplan og tilhørende priser. Er det en mindre opgave med f.eks. coaching af en stressramt medarbejder, kan vi aftale et forløb i telefonen med det samme.
 1. Har Coach2Manage afgivet et tilbud, så taler vi om indholdet og aftaler det eventuelle videre forløb herfra.