Coach2Manage Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Core Dynamics Coaching

Mission og værdier

Når opgaver løses arbejder Coach2Manage ud fra dette grundlag:

Mission:

at bidrage til udvikling for borgere, virksomheder og organisationer, der giver mere trivsel og overskud både personligt og økonomisk.

Værdier:

Samarbejde og dialog er grundlaget for at skabe udvikling. Udviklingsprocessen faciliteres professionelt, er krydret med humor, og der er tid til ro og fordybelse.

Alle opgaver løses i tæt samarbejde og med løbende forventningsafstemning om proces og resultater.

Etiske retningslinier
I arbejdet som coach og konsulent arbejder man tæt sammen med enkeltpersoner og teams. En forudsætning for at skabe udvikling sammen er, at der udvises gensidig tillid og respekt og at alle fokuspersoner og kunder ved og stoler på, at der er fuld fortrolighed og tavshedspligt under og efter ethvert udviklingsarbejde.

Karsten Schiøtz er uddannet ICC-Coach og følger standarder og etik for ICC. I arbejdet der involverer coaching med brug af core dynamics teknikker følges også disse retningslinier: Grundantagelser og etik