Coach2Manage Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Core Dynamics Coaching

Mere MENTAL SUNDHED?

Mental Sundhed er lig med Trivsel. Coach2Manage tilbyder praktiske værktøjer, der kan forøge trivslen hos mennesker både privat og på arbejde. Hertil anvendes en effektiv metode til at forebygge, reducere og fjerne grundlaget for at opleve følelsesmæssige overreaktioner som angst, utryghed, vrede, afmagt og andre følelser der indgår i stress-relaterede adfærdsmønstre. Der arbejdes med at mærke og opløse det fysiske ubehag, som opleves i kroppen under følelsesmæssige overreaktioner. Herved kan afsluttes gamle oplevelser som kroppen husker og bærer rundt på.

Der arbejdes med flere værktøjer, der alle baserer sig på brugen af Core Dynamics teknikker.

Mental Førstehjælp

Dette er en light udgave af teknikker til brug typisk til forebyggelse af stress for medarbejdere i virksomheder, på skoler og uddannelsesinstitutioner. Medarbejdere uddannes til at kunne forebygge stress og øge trivsel gennem enkle øvelser, der praktiseres overfor kolleger.
Hertil anvendes også en gratis APP med 2 guidede øvelser der hedder SLIP og MÆRK. App’en hedder ”Mental Førstehjælp” og er udviklet til iOS og Android enheder, og den kan afvikles i både dansk og engelsk version.

Du kan læse meget mere om Mental Førstehjælp og kurser i MF på dansk og engelsk på denne hjemmeside.

Core Dynamics Coaching

CD-Coaching er en metode til at arbejde i dybden med at reducere og eliminere reaktioner med angst, stress, depression, PTSD, ADHD mm. Metoden er en udvidelse af Mental Førstehjælp, hvor det ofte er muligt at hjælpe sygemeldte med stress hurtigere tilbage på arbejde end ved traditionel kognitiv terapi.
Hvis der er tale om stress-belastning,vil det være relevant at overveje dette særlige stressbehandlingsforløb.

Du kan læse meget mere om Core Dynamics Coaching og kurser i CD-Coaching på Core Dynamics Coaching og kurser i CD-Coaching på på denne hjemmeside.

Mental Sundhed Effektmåling

Dette er et online Mental Sundheds Effektmålingssystem til opfølgning og dokumentation af arbejdet med fokuspersoner som Mental Førstehjælper og CD-Coach. Her registreres fokuspersoners oplevelse af effekten ved at modtage CD-Coaching og Mental Førstehjælp.

Effektmålingssystemet er godkendt af Datatilsynet og opfylder kravene i EU’s nye regulativ GDPR – General Data Protection Regulation.

Du kan læse meget mere om Effektmåling på denne hjemmeside.