Coach2Manage Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Core Dynamics Coaching

Karsten Schiøtz

CD-Coach & Master i Organisationspsykologi

Se kort CV her med overblik over uddannelser og ansættelser.

Coach2Manage er en konsulentvirksomhed ejet af Karsten Schiøtz. Karsten er meget erfaren i at facilitere processer der udvikler organisationer og personlige kompetencer på alle niveauer. Det kan være 1-til-1 eller i grupper. Karsten har fokus på at se udvikling i et helhedsperspektiv, hvor der arbejdes både med hoved (kognitivt) og krop (det underbevidste) på vejen mod at blive en bedre leder, kollega og medmenneske.

I de sidste 15 år har Karsten arbejdet som selvstændig Coach og Organisationskonsulent i Coach2Manage. På basis af en række videreuddannelser tilbyder Coach2Manage lederudvikling, coachuddannelse, certificeret stressbehandling, gruppesupervision, coaching, personprofiler og konsulentydelser indenfor projektledelse, kommunikation og samarbejde.

Særlige kompetencer hos Karsten er hans evne til at kombinere de kognitive udviklingsværktøjer med teknikker der hjælper til at forløse de følelsesmæssige barrierer mennesker ofte bliver bremset af. Dette giver nogle særlige udviklingsmuligheder for personer, der oplever en fastlåst livssituation på arbejde eller i privatlivet.

Karsten Schiøtz er cand. scient. fra 1990 og med en Master i Organisationspsykologi (MPO) fra 2005 – begge uddannelser fra RUC. Grundlaget for at coache og levere konsulentydelser for ledere, medarbejdere og borgere er forankret i den nævnte formelle uddannelse og stor praktisk erhvervserfaring som leder og konsulent.

Se kort CV her med overblik over uddannelser og ansættelser.