Coach2Manage Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Core Dynamics Coaching

Karsten Schiøtz

CD-Coach & Organisationskonsulent

Karsten Schiøtz er cand. scient. fra 1990 og en Master i Organisationspsykologi (MPO) fra 2005 – begge uddannelser fra RUC. Grundlaget for at coache og levere konsulentydelser for ledere, medarbejdere og borgere er forankret i den nævnte formelle uddannelse og stor praktisk erhvervserfaring som leder og konsulent.

Karsten har stor erfaring i at arbejde med udvikling af personlige relationer efter 4 år som IT-chef for 20 medarbejdere, og 8 år som management konsulent og nu på 14. år med egen virksomhed som Coach og Organisationskonsulent i Coach2Manage i Videnshuset i Vordingborg.

Indgangen til coaching og organisationsudvikling er baseret på et systemisk og psykodynamisk teorigrundlag. Dette er suppleret med en række ikke-kognitive teknikker og et grundlæggende helhedssyn omkring vigtige sammenhænge i menneskets mentale og fysiske funktionsmåder.

Se kort CV her med overblik over uddannelser og ansættelser.