Coach2Manage Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Core Dynamics Coaching

Effektmåling på behandingsmetode – Mangler du det?

Jeg stiller spørgsmålet til dig, der arbejder med eller modtager behandling indenfor mental sundhed og trivsel. 

Og mit svar vil være JA, uanset om svaret kommer fra klienter, fra behandlere eller fagprofessionelle. Eksempler på behandlere kan være psykologer, psykoterapeuter, coaches, andre terapeuter og behandlere der arbejder med psykisk udfordrede voksne eller børn. De fagprofessionelle definerer jeg her som en blanding af dem der udvælger metoder og uddanner eller forsker indenfor behandling der øger den mentale sundhed.

Så lad os se lidt på, hvad argumenterne for et JA til at “vi mangler effektmåling” kan være.

Klientens svar

Når jeg skal vælge behandler, så mangler jeg konkret viden om behandlingsmetoder og deres effekt. Det vil være en hjælp til mit valg af behandler, hvis behandlere kan fremvise statistik på hvilken effekt den metode de anvender har, og hvordan tidligere klienter har oplevet langtidseffekten af en behandling.

Som klient vil det også være godt at have måling på hvordan mit behandlingsforløb udvikler sig med forbedringer eller forværring af min tilstand. Det kan faktisk være svært at huske, hvordan jeg havde det, da jeg startede forløbet, efter at forbedringer har fundet sted som følge af behandlingsforløbet.

Behandlerens svar

Uanset hvilken type behandler du er, så mangler der systemer til at dokumentere behandlingsmetoders effekt. Og herunder også mulighed for at sammenligne resultater af behandlinger af ens symptomer med forskellige metoder. Og lige nu lever vi i en tid, hvor der er stigende åbenhed overfor nye metoder, der endnu ikke er videnskabelig evidens for virkningen af, og samtidig mange konkrete positive resultater med.

Som behandler med både kendte og nye metoder, vil det være en hjælp med adgang til billige online journal og effektmålingssystemer. Med adgang til disse systemer vil vi som behandlere kunne bygge et datagrundlag op, der i konkrete statistikker viser hvilke resultater man kan forvente af forskellige metoder.

Den fagprofessionelles svar

Det er meget almindeligt at blive spurgt om der er videnskabelig evidens for den metode man anvender. Og det er oftest afgørende for om en metode bliver valgt i en virksomhed eller uddannelsesinstitution. Det betyder samtidig, at nyere metoder der viser gode resultater, men endnu ikke har været igennem videnskabelige testforsøg, bliver sorteret fra.

Så hvis vi skal få et større fokus på afprøvning af nye metoder, vil det være ønskværdigt med måling af effekt på forskellige metoder. Det vil give et godt supplement til beslutning om valg af metoder i de mange projekter, der f.eks. i denne tid gennemføres omkring forebyggelse og behandling af stress.

Findes der online systemer til effektmåling?

Jeg har som behandler og coach i mange år manglet et værktøj til at dokumentere effekten af den metode jeg bruger i min coaching.  Og jeg har ikke kunnet finde noget brugbart dansk IT-system, der måler på udviklingen af individuel mental tilstand.

Derfor har jeg valgt at få udviklet et IT-system, der har fået navnet “Mental Sundhed Effektmåling”. Systemet er i brug og anvendes af de coaches jeg selv har uddannet og af mig selv.

Formålet med registreringen er

  • at dokumentere processer og resultater af sessioner til brug i coachingforløbet.
  • at dokumentere effekt og løbende kvalitetsopfølgning og forbedring af metoderne.

Systemet er godkendt af datatilsynet og kan afvikles online fra alle typer browsere. Du kan læse mere om det her: www.mentalsundhed.info

Systemet kan tilpasses til måling i den behandlingsform du anvender. Det kan være du er psykoterapeut, coach, psykolog, massør, tankefelt terapeut, hypnoterapeut, stressbehandler, yogaterapeut eller en anden behandler.

Hvordan kommer jeg i gang med effektmåling?

Du kan få en gratis testversion af “Mental Sundhed – Effektmåling” stillet til rådighed incl. undervisning i at komme i gang. Systemet indeholder også en klientjournal, du kan bruge til at opbevare klientdata sikkert.

Ring eller skriv til Coach2Manage, hvis du vil vide mere om mulighederne for at bruge  “Mental Sundhed – Effektmåling” i egen praksis.