Coach2Manage Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Core Dynamics Coaching

CD-Coach Netværk

Uddannede CD-Coaches og Mental Førstehjælpere

Disse personer har valgt at deltage i vores fælles netværk for CD-Coaches og Mental Førstehjælpere.
Personerne er aktive og deler erfaringer og viden om CD-Coaching med hinanden.
Her kan du se hvem og hvor du har adgang til at få hjælp af en CD-Coach eller Mental Førstehjælper.

Hvis navnet på listen er markeret med understregning, når du fører musen over navnet, får du adgang til flere person informationer ved at klikke på navnet.

Navn Telefon
Mail
Udd. hos Coach2Manage Uddannet Arbejdssted/ Konsultation
Charlotte Christensen 21789814
cc@cc-lotus.dk 
Certificeret CD-Coach 2016 Viborg/Holstebro
Charlotte Ruder Fornitz 25181882
ruder4@me.com
Certificeret CD-Coach 2017 Maribo
Connie Brandt 20702041
connie@conniebrandt.dk
Mental Førstehjælper 2015 Hasselø by, Falster
Fredi Vogelius 40503911
ffv@nymand-vogelius.dk
Certificeret CD-Coach og censor 2013 København
Karsten Schiøtz 30708414
karsten@coach2manage.dk
Certificeret CD-Coach Træner 2010 Vordingborg
Lilian Oldrup 26162073
lilianoldrup@gmail.com
CD-Coach 2016 Nykøbing
Malene Søgaard 61286505
malene@rumfortrivsel.dk
Certificeret CD-Coach 2016 Vordingborg
Malene Waaler 26123571
malene@waalerhus.dk
Certificeret CD-Coach 2016 Viborg
Marianne Christensen 30254774
mach@oncable.dk
CD-Coach 2012 Vordingborg
Nina Schiøtz 26703670
nina@nins.dk
Mental Førstehjælper 2015 Grevinge/Odsherred
Nusheen Ali Malik Bojsen 29245818
nusheen_ali@hotmail.com
CD-Coach 2017 Præstø
Tina Resøe 30260749
resoe75@gmail.com
CD-Coach 2017 Næstved