Coach2Manage Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Core Dynamics Coaching

Mental Førstehjælp
Dette er en light udgave af teknikker til brug typisk til forebyggelse af stress for medarbejdere i
virksomheder og skoler og uddannelsesinstitutioner.

 

Core Dynamics Coaching
Dette er en coaching metode til at arbejde i dybden med angst, stress, depression, PTSD, ADHD og andre mentale udfordringer.

Mental Sundhed Effektmåling
Dette er et online Mental Sundheds Effektmålingssystem til opfølgning og dokumentation af
arbejdet med fokuspersoner som Mental Førstehjælper og CD-Coach.

Inspiration fra Coach2Manage Tilmeld dig

Her står en masse tekst. Her står en masse tekst. Her står en masse tekst. Her står en masse tekst. Her står en masse tekst. Her står en masse tekst.
Her står en masse tekst. Her står en masse tekst. Her står en masse tekst. Her står en masse tekst. Her står en masse tekst. Her står en masse tekst. Her står en masse tekst. Her står en masse tekst. Her står en masse tekst. Her står en masse tekst.

Navn Navnesen 3